AVVAL BAHOR

AVVAL BAHOR — kulollikda sopol laganlarning ichki qismiga hoshiya shaklida ishlanadigan bezak. Avval bahor lagan markazidagi naqshni yaqqolroq ko’rsatish uchun qo’llaniladi. Avval bahor asosan yashil rang bilan ishlanadi.