AXBOROT INFRASTRUKTURASI

AXBOROT INFRASTRUKTURASI — 1) jamiyatda axborotni yig’ish, yetkazish, saqlash, avtomatik ravishda qayta ishlash va tarqatish imkoniyatini beruvchi muhit. 2) axborotlarni yig’ish, saqlash, qayta ishlash, tahlil qilish markazlari, axborot almashish va telekommunikatsiya kanallari, axborotlar va axborot bozorini himoya qiluvchi tizim va vosita, aloqa liniyalari majmui.