BANKLARNING PASSIV OPERATSIYALARI

BANKLARNING PASSIV OPERATSIYALARI – banklarning o’z resurslarini shakllantirish bilan bog’liq operatsiyalari. Bular mijozlarning omonatlarini bankka jalb qilish, boshqa banklardan kredit olish, qimmatli qog’ozlarni chiqarish va h.k.