Bo’g’in (avlod) almashinishi

Bo’g’in (avlod) almashinishi – ba’zi organizm (kovakichlilar, bо’g’imоуоqlilаrdа jinsiy уа jinssiz аvlodlarning navbat bilan almashinib turishi.