Bo’g’ma ilonlar

Bo’g’ma ilonlar – ilonlar turkumining kenja oilasi. Uzunligi 10 metrgacha. Boshqa ilonlardan ko’z ustki suyaklarining yo’qligi bilan farqlanadi. Ko’pchiligi tropik va subtropik zonada yashaydi. O’ljasini bo’g’ib o’ldiradi. Masalan, anakonda.