Bo’taloqlar

Bo’taloqlar, tuyabo’yinlar – hasharotlar turkumi. Boshqa hasharotlarning lichinkasi (qurti) va tuxumlari bilan ovqatlanadi.