Breynstorming

Breynstorming-ta’lim oluvchilarning ijodiy ishlarini hamkorlikda tashkil etishlariga oid maxsus metod.