Brigada-laboratoriya metodi

Brigada-laboratoriya metodi – maktab o’quv jarayonini tashkil etish usullaridan biri. Amerikacha daltonplanning bir ko’rinishi bo’lib, mustaqil o’quv-laboratoriya ishlarini o’quvchilar brigadasi tomonidan bajarilishiga asoslangan.