SULTON HUSAYN MIRZO BOYQARO

Sulton Husayn Mirzo Boyqaro 1438 yil iyul oyida Hirotning sharqi-shimolida joylashgan “Davlatxona” deb nomlangan saroyda olamga keladi. Sulton Husayn Mirzo Boyqaroning otasi Sulton G’iyosiddin Mansur Mirzo nasl-nasabi jihatdan Boyqaro Mirzoning … Read More

Umar Shayx Mirzo Bahodir

Umar Shayx Mirzo Amir Temurning ikkinchi o’g’li bo’lib, 1356 yilda tug’ilgan. Umar Shayx Mirzoning onasi To’lin Og’o (To’mlun og’o) dir. Tarixchi Sharafuddin Ali Yazdiyning yozishicha, Umar Shayx Mirzo yoshligidanoq harbiy … Read More

Muhammad Jahongir Mirzo

U Amir Temur sohibqironning katta o’g’li bo’lib, u 1356 yilda tug’ilgan. Xondamirning bergan ma’lumotiga ko’ra, uning onasi Turmish Og’odir. Jahongir Mirzo otasi Temurga o’xshab bir so’zli, qat’iyatli va jasur bo’lgan. … Read More

Amir Temurning farzandlari

O’gi BEGI XONIM Amir Temurning katta qizidir. Tarixchi Xondamirning bergan ma’lumotiga qaraganda, O’gi Begi xonimning onasi Turmush Og’adir. Shuningdek, O’gi Begi xonimning qaysi yilda tug’ilgani haqida aniq ma’lumot uchramaydi. Sharafuddin … Read More

Amir Temurning harami

Amir Temurning yana bir xotini Cho’lpon Mulk Og’o begim bo’lib, Hojibek mo’g’ulning qizi edi. Cho’lpon Mulk Og’o nihoyat darajada go’zal bo’lgan. U sohibqironning 1391 va 1394 yillardagi harbiy yurishlarida birga … Read More

Saroy Mulk Xonim (Bibixonim)

Ma’lumki, 1370 yilda sohibqiron Amir Temur jangda amir Husaynni yengib, uni qatl qildirgach, Samarqand taxtiga o’tirib, Movarounnahr hukmronligini o’z qo’liga kiritadi. Boshqa hukmdorlar singari amir Husaynning ham bir necha xotinlari … Read More