«Jeminay»

«Jeminay» (Gemmi) — ikki o’rinli kosmik kemalar nomi (AQSh). Yer atrofidagi orbitada uchirishga mo’ljallangan. Og’irligi 3,2 tonnadan 3,8 tonnagacha. «Jeminay» germetik kapsula (qo’nish apparati), kabina, asboblar bo’lmasi va tormozlash dvigatelidan … Read More

Jelatina

Jelatina (lotincha gelatus — muzlagan, sovigan) — hayvon terisi, payi va suyaklarini suvda qaynatish yo’li bilan olinadigan oqsil moddalar aralashmasi. Bunda to’qimalar tarkibiga kiradigan kollagen glyutinga aylanadi. Olingan eritma haydaladi, … Read More

Jelak

Jelak — xotin-qizlar boshiga tashlab yuradigan yopinchiq; bichimi erkaklar to’nining kichik hajmdagi shaklida. Faqat bo’yin o’miziga to’g’ri burchakli uzun yoqa qo’shilgan, ayrimlarida yoqa o’rniga Tuva (10×20 santimetr) qo’yilgan. Jelakning uzunligi … Read More

Jahon cherkovlari kengashi

Jahon cherkovlari kengashi -ekumen (xristianlik konfessiyalarini birlashtirish tarafdori bo’lgan) harakatning rahbar organi. Uch protestant harakati («e’tiqod va tartib», «Hayot va faoliyat», xalqaro missionerlik kengashi)ning qo’shilishi yo’li bilan 1948 yilda Amsterdamda … Read More

Jag’albayli, Jag’alboy

Jag’albayli, Jag’alboy – 1) o’zbek urug’laridan biri. 19-asrning boshida o’zbeklarning qipchoqlar, Nayman, Qurama va boshqa qabilalari tarkibida uchraydi. O’rta asrlarda aslida qabila bo’lgan. Jag’albayli o’zaro kurashlar natijasida yemirilib, kichik-kichik guruhlarga … Read More

Jahon hamjamiyati

Jahon hamjamiyati – jahonda mavjud davlatlarning hozirda insoniyat oldida turgan global muammolarni hamkorlikda hal qilishda, umumiy maqsad yo’lida faoliyat ko’rsatishda birligini anglatuvchi tushuncha. Jahon hamjamiyati barcha davlatlarning suveren tengligi xalqaro … Read More

Jahon ob-havo xizmati

Jahon ob-havo xizmati – yer shari miqyosida ob-havo o’zgarishlarini kuzatib turish bilan shug’ullanadigan tizim. Dunyo ahamiyatiga molik markazlar hamda hududiy aqamiyatga molik meteorologiya markazlaridan iborat. Jahon ob-havo xizmati rejasi 1967 … Read More

Jag’-jag’

Jag’-jag’, oddiy jag’-jag’, ochambiti ICapsella bursa pastories (L.) Medic] — karamdoshlarga mansub bir yillik begona o’t. 6 turi ma’lum. O’zbekistonda 1 turi — S. bursa pastoris uchraydi. Tukli, ba’zan tuksiz … Read More