Chig’anoq

Chig’anoq – 1) shilliqqurtning himoya a’zosi; 2) ichki qulоqning tovush tо’lqirlаrini qabul qilish va uni o’zgartirish xususiyatiga ega bо’lgаn qismi; 3) molluskalar va ba’zi sodda hayvonlar tanasini qoplochi qattiq skelet hosila.