Choydoshlar

Choydoshlar – ikki pallali o’simliklar oilasi.