Chizmachilik o’qitish metodikasi

Chizmachilik o’qitish metodikasi-1) chizmachilik ta’limi nazariyasi hamda metodikasi bo’yicha talablarga muayyan bilim, ko’nikma, malakalar hosil qilishga yo’naltirilgan o’quv fani; 2) chizmachilik o’qitish metodikasi xususiy pedagogikaning alohida tarmog’i.