Cho’lbaqalar

Cho’lbaqalar, qurbaqalar – suvda va quruqda yashovchi dumsizlar oilasi.