ERKINLASHTIRISH

ERKINLASHTIRISH – xo’jalik yurituvchi subyektlarning erkinligi va iqtisodiy mustaqilligi, iqtisodiy faoliyatning bozorga xos mexanizmlarining samarali amal qilishini taminlashga qaratilgan jarayon; davlat tomonidan belgilangan chora-tadbirlar tizimi; iqtisodiy siyosat yo’nalishlaridan biri.