ERKINLIK DARAJALAR SONI

ERKINLIK DARAJALAR SONI – to’plam ko’rsatkichlarini topishda qatnashadigan hech qanday bog’lovchi shartlarga ega bo’lmagan erkin miqdorlar soni.