EVOLYUTSIYA

EVOLYUTSIYA (lot. kengayib borish) – tabiat va jamiyat harakat shakllaridan biri. Evolutsiya tadrijiy harakat shakli bo’lib, bunda harakat uzluksiz ravishda davom etib, sifat o’zgarishlarga olib keladi.