… FILIYA

… FILIYA (Yunoncha phileo — sevaman, yaxshi ko’raman) — o’zlashma qo’shma so’zlarning ikkinchi qismi; biror narsani yaxshi ko’rish, yoqtirish, unga moyillikni ifodalaydi (masalan, gidrofiliya, termofiliya).