G’AZNA MAJBURIYATI

G’AZNA MAJBURIYATI – g’azna (qog’oz pul) majburiyati: davlat qimmatli qo’g’ozi, ma’lum muddat davomida daromad olish huquqini beradi. Uzoq muddatli, qisqa, o’rta muddatli g’azna majburiyatlari mavjud.