G’AZNA MAJBURIYATLARI

G’AZNA MAJBURIYATLARI – davlat emmitet bo’lgan qimmatli qog’ozlar yoki uning oxirgi egasiga ma’lum belgilangan shartlar asosida nominal summasi va foizlarni to’lashi bo’yicha davlatning majburiyatlari.