Gerold

Gerold (nem. Herold, o’rta asrlar- dagi lot. heralduxaaH) —o’rta asrlarda G’arbiy Evropadagi xabarchi (jarchi), qirol va yirik mulkdorlar xonadoni- da marosimlarni boshqaruvchi, tanta- na, risarlar kurashi va b. mutasaddisi (boshqaruvchisi). Sharq mamlakatlarida, xususan O’rta Osiyo xonliklarida taxm. jarchi, eshik og’aboshi mansablariga to’g’ri keladi. G., shuningdek gerb va sha- jaralar tuzish b-n ham shug’ullangan.