Gersberg (Herzberg) Gerxard

Gersberg (Herzberg) Gerxard (1904.25.12, Gamburg) —kanadalik Fi- zik va fizik-kimyogar. Kanada Qirolligi jamiyati a’zosi (1939 y.dan), uning Pre- zidenti (1966-67). Saskachevan un-ti prof.(1935 y.dan). Asosiy ishlari mole- kulalar spektroskopiyasiga bag’ishlangan. Kislorod molekulasining dissosiasi- yalanish energiyasini aniqlagan (1930). Kvadrupol spektr yutilishiga asoslanib planetalar atmosferasida molekulyar vo-dorodni topgan (1933-35). SO2, so, N0, S2N2 va SN4 molekulalari spektrini aniqlagan. Nobel mukofoti laureate (1971).