Gers (Hertz) Gustav Lyudvig

Gers (Hertz) Gustav Lyudvig (1887.22.7, Gamburg -1975) – nemis Fi- zigi, Myunxen va Berlin un-tlarida o’qigan. 1954 y.dan Leypsigdagi Fi- zika in-ti direktori. Ilmiy ishla- ri spektroskopiyaga oid. J. Frank b-n hamkorlikda elektronlarning atom- lar b-n to’qnashuviga doir tajribalar (Frank—Gers tajribasi, 1913)o’tkazgan. Rentgen nurlarining yutilish spektrini o’rgangan, diffuziya, elektron emissiya, gazlardagi razryadlar, plazma fizika- si, ultratovush, yarimo’tkazgichlarga oid qator tadqiqotlar olib borgan. Nobel mukofoti laureati (1925, J. Frank b-n hamkorlikda).