Giposentr

Giposentr (gipo… va lot. Centrum — markaz) — zilzila o’chog’ining marka- zi. G. 0 dan 700 km chuqurlikgacha bo’lishi mumkin. G. joylashgan chuqurlik tez o’zgaruvchan buladi. G. Er osti silki- nish manbai bo’lib, zilzilalar usha erdan boshlanadi. Tektonik yoriklar buylab siljishlar yuzlab km ga chuzi- ladi va bu holda yoriqning ajralishi boshlangan nuqtasiga g. deyiladi. Er po’stining yuqori qismidagi (20 km gacha) g. kalin qatlamli jinslarning sinuvchan deformasiyasi natijasida paydo buladi, chuqurroqdagi g. plastic deformasiyalar,ko’proqbo’ladigan umu- miy ko’rinishda vujudga keladi.