Glushko Valentin Petrovich

Glushko Valentin Petrovich [1908.20.8(2.9), Odessa – 1989, Moskva] — energetik, akad. (1958). Raketa texni- kasi asoschilaridan biri. Asosan kos- monavtika masalalari b-n shug’ullangan, kosmonavtikaga oid ilmiy-ommabop va ilmiy asarlar yozgan. G.ning asosiy naza- riy va amaliy ilmiy ishlari suyuqlikli raketa dvigatellarini yaratish va ta- komillashtirishga bag’ishlangan. G. jahonda birinchi elektrotermik raketa dvigateli (erd) konstruktori (1929— 30). G. birinchilar qatorida suyuqlikli raketa dvigatellari – JRD (1930-31), ORM-1, ORM-102 (1930-38), RD-3 (1939- 46) va b.ni yaratgan.