Goldbax muammosi

Goldbax muammosi (sonlar nazariyasida) — beshdan katta har qanday butun sonni uchta tub son yig’indisi tar- zida ifodalash mumkinligi haqidagi muammo. Bu masalani nemis matematigi X. Goldbax ilgari surgan edi. L. Eyler esa to’rtdan katta har qanday juft sonni ikki tub son yig’indisi tarzida ifoda- lash mumkinligini isbotlash kifoya, de- gan fikrni aytgan edi. Lekin 19-a. mo- baynida ham bu masala hal qilinmagan edi. Shuning uchun u «g. m.»nomi b-n ata- la boshladi. 1937 y.da akad. I. M Vino- gradov xar kanday katta toq son uchun g. m.ni hal etdi.