Grafik

Grafik (lot. graphikos — chizil- gan) — 1) biror kattalik (mas, tez- lik)ning boshqa kattalik (mas, vaqt) ga bog’liqligini yaqqol ko’rsatish uchun qo’llaniladigan chizma. Mas, barograf havo bosimining vaqtga bog’liqlik gra- figini chizadi; 2) i.ch. grafigi — biror korxonada mahsulot ishlab chikarishning chizma yoki jadval tarzida ifodalan- gan rejasi; 3) t.i. grafigi — poezdlar harakatini vaqt b-n bog’lab tuziladi- gan jadvali; 4) mat.da — funktsiyaning o’zgarish tarzi haqida yaqqol tasavvur be- radigan egri chiziq [mas, u = f(x)].