Granatlar entsiklopedik lug’ati

Granatlar entsiklopedik lug’ati — Rossiya universal entsi- klopediyasi. Aka-uka A. va I. Granat- lar tomonidan Moskvada nashr etil- gan (1890). 1904 y. gacha 6 marta to’liq nashr qilingan. 7-qayta ishlangan nash- ri 1910-48 y.larda 58 jildda chiqqan (56-jildi chiqmay qolgan). 1917 y.gacha «Aka-uka A. va I. Granatlar va K»» shir- kati, so’ng granatlar rus bibliografiya in-ti, 54 – va 58-jildlarini «Sovetskaya entsiklopediya» Davlat in-ti nashr etgan. Ko’zga ko’ringan olimlar (A. V. Lunachar- skiy, K. A. Timiryazev, L. S. Berg, V. I. Palladii, P. L. Kapisa va b.) lug’atni tahrir qilishda va unga maqolalar yozish- da qatnashishgan.