G’ulomfarid

G’ulomfarid-farid (yakkayu yagonaning), ya’ni Allohning quli