G’ulomqodir

G’ulomqodir-Qodirning (qudratlining, barcha narsaga layoqatlining), ya’ni Allohning quli