G’ulomnabi

G’ulomnabi-Nabining (Alloh elchisining), ya’ni Muhammad (s.a.v.)ning quli