G’ulomnazar

G’ulomnazar-Allohning e’tibori (nazari) tushgan banda yoki Nazarning, ya’ni Allohning quli