G’ulomnazir

G’ulomnazir-Nazir (azoblardan ogohlantiruvchi)ning, ya’ni Muhammad (s.a.v.)ning quli