G’ulomniyoz

G’ulomniyoz-Allohning tuhfasi, ehsoni bo’lgan qul yoki Allohdan o’tinib so’rab olingan qul, banda