GURULLAVUQSOY

GURULLAVUQSOY (Go’rdiboysoy) -Navoiy viloyati Nurota tumanida- gi soy, Qoratog’ning Jan. yon bag’ridan (1200 m) boshlanuvchi 15 ta irmoqning qo’shilishidan hosil bo’ladi. G. Jan. yo’nalishda oqib, Zarafshon Daryo- siga (o’ngdan) etmasdan Qizilravot qishlog’idan shimolrokda tugaydi. Uz. 21 km, havzasining mayd. 52 km2. G.ning yuqori oqimida vodiysi tor. Qor va yomg’ir suvlaridan to’yinadi, kam suvli. Bahorda to’lib oqadi.