HUDUDIY MEHNAT TAQSIMOTI

HUDUDIY MEHNAT TAQSIMOTI – muayyan mamlakat doirasida ayrim hududlar yoki mintaqalardagi mehnatning ixtisoslashuvi. Har bir hudud doirasida ham ichki ixtisoslashuv yuz beradi.