HUDUDIY BOZOR

HUDUDIY BOZOR – ma’lum hudud doirasida tovarlami oldi-sotdi qilish munosabatlari. Hududiy bozor mamlakat doirasidagi hududlar o’rtasida yoki bir necha chegaradosh davlatlar o’rtasida mehnat taqsimotining, binobarin, ishlab chiqarish, ixtisoslashuvining natijasidir.