HUJJAT BILAN TASDIQLANGAN XARAJATLAR

HUJJAT BILAN TASDIQLANGAN XARAJATLAR – operatsiya sanasi, summasi va xususiyatini aniqlash hamda ishtirokchilarini identifikatsiya qilish imkonini beradigan hujjatlar bilan tasdiqlangan xarajatlar