HUJJATLAR ASOSIDAGI NAZORAT USULLARI

HUJJATLAR ASOSIDAGI NAZORAT USULLARI – rasmiy va arifmetik tekshirish, yuridik baholash, mantiqiy nazorat, muqobil tekshirish, teskari hisob usuli, balans uyg’unligini tekshirish, qiyoslash, hisobotlarning sanoq bahosi kabi usullar kiradi.