HUKUMAT KORPORATSIYASI

HUKUMAT KORPORATSIYASI – davlat ixtiyoridagi korporatsiya bo’lib, u davlat ahamiyatiga ega bo’lgan tarmoqlarda tashkil etiladi va ularga xizmat ko’rsatadi.