Ijodiy o’zlashtirish darajasi

Ijodiy o’zlashtirish darajasi – o’quvchilarning bilim va ko’nikmalarini turli holatlarda tadbiq eta olish, masala yechishning turli yo’llarini izlash imkonini beradigan o’quv materiallarini o’zlashtirish darajasi.