Ijodkor

Ijodkor – mustaqil yaratuvchilik xususiyatiga ega bo’lgan o’quvchi yoki talaba.