Ijtimoiy pedagogik adaptatsiya

Ijtimoiy pedagogik adaptatsiya-zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyaga o’qituvchi va o’quvchilarni moslashtirish jarayoni.