Ijtimoiy pedagogik faoliyat

Ijtimoiy pedagogik faoliyat – bolalarni ijtimoiylashtirish, ularga xalqning ijtimoiy-madaniy tajribalarini singdirish orqali, jamiyat hayotiga tayyorlashga yo’naltirilgan faoliyatdir.