Ijtimoiy-perpentsiya

Ijtimoiy-perpentsiya-ijtimoiy narsa va hodisalarni ta’lim oluvchilar tomonidan idrok qilinishi yoki tushunilishi.