Ijtimoiy-psixologiya

Ijtimoiy-psixologiya-odamlarni jamiyatdagi birgalikdagi ish faoliyatlari natijasida, ularda hosil bo’ladigan tasavvurlar, fikrlar, e’tiqodlar, hissiy kechinmalar va xulq-atvorlarini o’rganuvchi psixologiya fanining alohida tarmog’i.