Iqtidorlilik

Iqtidorlilik-insonga yanada yuksalish, faoliyatning bir yoki bir necha sohalari bo’yicha boshqalarga qaraganda yuksak natijalarga erishish imkonini beruvchi tizimli, rivojlanuvchan ruhiy xususiyat.