Iqtisodiy bilimlar asosida o’qitish metodikasi

Iqtisodiy bilimlar asosida o’qitish metodikasi-1) iqtisodiy bilimlar asosida ta’limni nazariyasi hamda metodikasi bo’yicha talabalarga muayyan bilim, ko’nikma, malakalar hosil qilishga yo’naltirilgan o’quv fani; 2) iqtisodiy bilimlar asosida o’qitish metodikasi xususiy pedagogikaning alohida tarmog’i.