Iqtidor

Iqtidor-o’quvchi yoki talabaning kuch-qudrati yoki biror muammoni hal qilishga qodirligining ifodasi.