Ishchilar fakulteti (rabfak)

Ishchilar fakulteti (rabfak)-O’zbekistonda o’rta ma’lumoti bo’lmagan ishchi va dehqonlarni oliy o’quv yurtlariga kirishga tayyorlash maqsadida ochilgan umumiy ta’lim o’quv yurti.